Więcej młodych rolników którzy ubiegali się o wsparcie wiosną 2014 z budżetu PROW 2007 – 2013 otrzyma stutysięczne premie

www.arimr.gov.pl arimr 2011 dopłaty Dzięki zwiększeniu o 53,587 mln euro środków na wsparcie młodych rolników w ramach PROW 2007 – 2013, dodatkowe ponad 2,5 tys. osób spośród ubiegających się o taką pomoc wiosną 2014 roku otrzyma stutysięczne premie na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. W ten sposób łączna liczba młodych rolników, którzy mogą otrzymać pomoc w ramach ubiegłorocznego naboru zwiększyła się do 16 839. Jest to ostatnie zwiększenie limitu środków finansowych na wsparcie dla młodych rolników w ramach PROW 2007 – 2013, co oznacza, że poniżej publikowana lista określająca kolejność przysługiwania pomocy nie będzie już uaktualniana.

Otwórz uaktualnioną listę z 1 września 2015 r.

Młodzi rolnicy, którzy otrzymają z ARiMR decyzje o przyznaniu im stutysięcznej premii, muszą pamiętać o tym, że mają czas na złożenie w Agencji wniosku o jej wypłatę, wraz z niezbędnymi załącznikami, do końca września 2015 r.

Pomoc udzielana w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” ma na celu stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Premię na rozwój gospodarstwa w wysokości 100 000 zł mogą uzyskać osoby do 40 roku życia, których gospodarstwa muszą mieć powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia krajowa. W przypadku gospodarstw położonych w województwach o średniej mniejszej niż krajowa powinno mieć powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia wojewódzka, jednak w takim przypadku powinno osiągnąć powierzchnię równą co najmniej średniej krajowej w ciągu 3 lat od decyzji o przyznaniu pomocy.

Źródło: ARiMR

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.