Ruszają unijne konkursy na innowacje społeczne

dopłaty rolnicze stawki 
onw 
www.arimr.gov.pl Już za miesiąc nabór wniosków na pierwsze projekty dotyczące innowacji społecznych. Na razie jednak tylko na  te w skali mikro. O finansowaniu innowacji społecznych z Funduszy Europejskich mówiła podczas webinarium Aleksandra Kowalska z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Choć dotacje na innowacje społeczne to nie nowość w Polsce, to jednak tym razem będzie inaczej. W tej perspektywie finansowej zmieni się zdecydowanie system wdrażania innowacji społecznych.

? Odeszliśmy od podejścia horyzontalnego,  w ramach którego innowacje mogły być wdrażane w ramach wszystkich osi priorytetowych, ale nie były koordynowane centralnie. Powodowało to ich rozproszenie i małą widoczność. Z tego względu zdecydowaliśmy się w obecnym krajowym programie (tj. Programie Wiedza Edukacja Rozwój) zbierać innowacje za pomocą odrębnej osi priorytetowej ? mówiła Aleksandra Kowalska.

Projekty innowacji społecznych będą dotyczyły rynku pracy, wykluczenia społecznego, edukacji, poprawy funkcjonowania administracji publicznej.

? Szczegółowo te tematy będą określone przed ogłoszeniem każdego z konkursów ? wyjaśniała Kowalska. W konkursie będą mogły uczestniczyć wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Na lata 2014-2020 zaplanowano dwa modele wdrażania projektów z tego zakresu. To mikroinnowacje i makroinnowacje. Pierwszy konkurs z zakresu mikroinnowacji został ogłoszony pod koniec czerwca. Zastosowano tu nowy mechanizm przydzielania grantów ? najpierw ministerstwo wybierze operatorów w określonym temacie, a następnie  będą oni decydować o przydzieleniu grantów. Operatorzy odpowiedzialni będą także wsparcie grantobiorców na każdym etapie konkursu oraz upowszechnianie dotowanych innowacji.

W tym konkursie zdecydowano się na cztery tematy:

– przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej
– integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy
– kształcenie ustawiczne osób dorosłych
– usługi opiekuńcze dla osób zależnych

Nabór wniosków w tym konkursie odbywać się będzie od od 1 do 10 września. W tej edycji przeznaczono na nie 24 mln zł. Kolejne konkursy zaplanowano na 2016 r. i 2018 r.

Z kolei makroinnowacje to większe projekty innowacyjne z udziałem decydentów politycznych resortów odpowiedzialnych za daną politykę publiczna. Muszą to być innowacje wdrażane na skale kraju lub przynajmniej regionu. Szczegóły tej ścieżki są dopiero opracowywane. Tematy konkursu będą wybierane i ogłaszane co roku. Pierwszy konkurs, o wartości 42 mln zł, zostanie ogłoszony w IV kwartale tego roku. Kolejne w 2016 i 2017 roku.

Źródło: funduszeue.wp.pl

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.