OZE – rozpoczyna się nabór wniosków. Najpierw woj. dolnośląskie

kolektory 
solary 
dofinansowanie dotacjeZmienione rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 reguluje termin naboru wniosków z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Samorządy województw, które są Instytucją Wdrażającą dla ww. działania ustalają początek terminu składania wniosków po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi.  Nabór wniosków najwcześniej rozpocznie się w Województwie Dolnośląskim  – 29 kwietnia 2015 r. Kolejne województwa to: podkarpackie oraz zachodniopomorskie – 18 maja 2015 r.

Do publicznej wiadomości podane już zostały terminy naboru wniosków. Ich szczegółowy wykaz dla poszczególnych województw został zamieszczony w układzie tabelarycznym na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce ?OZE w PROW 2007-2013?.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.