Prezes ARiMR Andrzej Gross w Parlamencie Europejskim o uproszczeniu WPR

agencja 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR 4 maja 2015 roku w Brukseli, podczas przesłuchania organizowanego przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, zostanie zaprezentowany pogląd przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwestię uproszczenia zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej na okres 2014-2020.

Prezes Andrzej Gross ocenia, że struktura WPR po zmianach jest zbyt skomplikowana, a realne uproszczenie powinno być jednym z priorytetowych celów każdej przyszłej reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa przede wszystkim planuje przeprowadzić ocenę (tzw. screening) zasad Wspólnej Polityki Rolnej w celu identyfikacji obszarów i elementów wymagających zmian i korekt w tym zakresie. Od 2016 roku unijny komisarz chce także poddać ocenie wdrożenie wymogu zazielenienia w krajach Wspólnoty. Tłumaczy to licznymi obawami o realizację przez rolników tego wymogu, które zgłaszają kraje członkowskie.

– Pozytywnie ustosunkowuję się do stanowiska nowego unijnego komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana, który podczas ubiegłorocznego spotkania z organizacją Copa-Cogeca w grudniu, przedstawił plany ograniczenia biurokracji związanej z funkcjonowaniem Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności w ramach dopłat bezpośrednich i zazielenienia. To naprawdę niezbędne, ułatwi pracę administracyjną, ale także ubieganie się rolników o dotacje. 2015  rok jest pierwszym rokiem wdrażania nowych przepisów Wspólnej Polityki Rolnej, co naturalnie stanowi duże wyzwanie dla administracji w państwach członkowskich Wspólnoty. Uproszczenia i ustępstwa są  więc niezbędne, aby rolnicy nie musieli ponosić kar na przykład za brak natychmiastowego dostosowania się do nowych procedur – podkreśla prezes ARiMR.

Komisja Europejska od lat nie ustaje w realizacji planu działań na rzecz uproszczenia WPR, uchylając setki przestarzałych aktów prawnych, wprowadzając reformy, dzięki którym WPR staje się sprawniejsza i przejrzystsza oraz doskonaląc praktykę stanowienia prawa i systemy informatyczne. Obecnie uproszczenia wymagają przede wszystkim przepisy dotyczące m.in. zazielenienia, organizacji producenckich, kar za zaniedbania w spełnianiu wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) oraz systemów certyfikacji. Przedstawiciele Polski do tej pory zgłosili już postulaty o zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla drobnych rolników i ułatwienie pozyskiwania wsparcia młodym rolnikom.

Komisarz Phil Hogan do tej pory podjął działania prowadzące do usprawnienia zasad identyfikacji zwierząt  oraz związanych z nimi procedurami otrzymania wsparcia na produkcję, przedłużył termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie z 15 maja do 15 czerwca, a także powołał specjalną jednostkę w Komisji Europejskiej, która ma za zadanie doradzać państwom członkowskim zgłaszającym problemy z właściwą interpretacją zapisów nowej WPR. Młodzi rolnicy poza wsparciem w postaci dodatkowych funduszy w ramach płatności bezpośrednich będą także mieli możliwość uzyskania kredytów na preferencyjnych warunkach, co umożliwią specjalne fundusze gwarancyjne w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

W połowie bieżącego roku wspólne stanowisko w kwestii uproszczeń przedstawić ma Rada Unii Europejskiej, więc w kolejnych miesiącach możliwe będzie ukierunkowanie działań na najbardziej dotkliwe problemy.

Źródło: ARiMR

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.