Jest więcej pieniędzy na premie dla „młodych rolników”

agencja 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Komisja Europejska wyraziła zgodę na przesunięcie 23 mln euro w ramach PROW 2007 – 2013 na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” – poinformowało w piątek 6 lutego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki tej decyzji, więcej młodych rolników, którzy ubiegali się w zeszłym roku o przyznanie pomocy z tego działania, będzie mogło ją otrzymać.

Na dotychczas obowiązującej liście określającej kolejność przysługiwania pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, sporządzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, znajdowało się ok. 7,8 tys. rolników, których wnioski mieściły się w limicie środków przeznaczonych na takie wsparcie. Po decyzji KE przesuwającej dodatkowe pieniądze na takie premie, rolników będzie 8829, czyli o 961 więcej niż wcześniej.

Poniżej uaktualniona przez ARiMR lista określająca kolejność przysługiwania pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” – otwórz listę.

Ponadto, Komisja Europejska przychyliła się do zwiększenie budżetu działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w zakresie projektów dotyczących energii odnawialnej (np. dotyczących instalowania baterii fotowoltaicznych) o kwotę 17,25 mln euro.

ARiMR przeprowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. O takie wsparcie ubiegało się wówczas ponad 22 tys. młodych rolników.

Źródło: ARiMR

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.