Minister Marek Sawicki – Ruszamy z PROW 2014-2020

www.arimr.gov.pl wnioski instrukcja Mam do zakomunikowania dobre wieści. Ruszamy z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – powiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podczas przerwy w konferencji naukowej p.t. „Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020” zorganizowanej 22 stycznia br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.

Marek Sawicki zapewnił też, że Polska ma powody do zadowolenia, ponieważ zakontraktowaliśmy 99,8 procent środków z PROW 2007-2013, a wypłaciliśmy 85 procent  środków. Mogę obiecać, że środki z nowego PROW zostaną także wykorzystane w 100 % i będą one dobrze służyły polskiej wsi i polskiemu rolnictwu. Poinformował również, że ze środków z PROW 2007-2013 skorzystało prawie 300 tysięcy gospodarstw, a PROW na lata 2014-2020 to oferta dla kolejnych 300 tysięcy gospodarstw. Zwłaszcza dla gospodarujących na małych i średnich areałach gruntów. wypłata dopłat 
bezpośrednich za 2014

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że w PROW 2014-2020 do dyspozycji rolników i terenów wiejskich jest przeszło 13 mld euro (ze środków unijnych i krajowych) oraz 5,2 miliarda euro przesuniętych z na rzecz wsi z funduszy spójności. Wraz z pieniędzmi na dopłaty bezpośrednie daje to kwotę ponad 42 miliardów euro, które będzie można przeznaczyć na rozwój gospodarstw, terenów wiejskich i naszego sektora rolno-spożywczego ponad 42 miliardów euro. Marek Sawicki przypomniał też, że dziś na wsi rolnicy stanowią 30 procent mieszkańców. Zwracając uwagę, że wsparcie udzielane na inwestycje w gospodarstwach, na poprawę infrastruktury, odnowę centrów wsi, restaurację zabytków, rozwój kultury itd. sprawiają, że wszystkim mieszkającym na terenach wiejskich żyje się coraz bardziej wygodnie. Minister zaapelował do liderów społeczności wiejskich o aktywne włączenie się w działania, które podnoszą standardy życia na wsi. Jak mówił – wbrew obiegowym opiniom – pieniądze nie leżą na ulicy, ani też przed urzędami państwowymi. Znajdują się natomiast w konkretnych programach pomocowych w tym właśnie w PROW, a ci którzy  sięgną po nie szybciej, będą odnosili sukcesy bo będą np.bardziej konkurencyjni na rynkach.

Minister Marek Sawicki oświadczył także, iż harmonogram wdrażania poszczególnych działań PROW na lata 2014-2020 jest przygotowany, a jego szczegóły zostaną ujawnione w przyszłym tygodniu. Celem resortu rolnictwa jest uruchomienie jeszcze w II kwartale tego roku najważniejszych działań inwestycyjnych.

W panelu dyskusyjnym, który poprzedzał konferencję prasową Marka Sawickiego, wziął udział Andrzej Gross, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa. W swoim wystąpieniu zwrócił m.in. uwagę, że nie sprawdziły się żadne pesymistyczne wróżby z okresu, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, że rolnicy polscy nie są dobrze przygotowani do wykorzystania strumienia unijnych i krajowych pieniędzy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Tymczasem rezultaty przeszły wszelkie oczekiwania i polscy rolnicy dowiedli jak ofensywnie  wykorzystuje się szanse i w krótkim czasie można dokonać ogromnych przeobrażeń w rolnictwie i na polskiej wsi.

Prezes ARiMR akcentował, że w obszarze społecznym zawsze istnieje dążenie do szukania lepszych rozwiązań, ale nie ma żadnej grupy zawodowej, który szczyciłaby się 100.  procentową efektywnością. Andrzej Gross zadeklarował, że Agencja którą kieruje jest pod każdym względem dobrze przygotowana do wdrożenia PROW na lata 2014-2020. Obiecał  też rolnikom, że bocian figurujący na pierwszym plakacie promującym nowy  PROW (wyróżnionym w Konkursie Komisji Europejskiej CAPCOMUNICATION AWARDS 2014) ma  wiele dobrodziejstw w worku z którym frunie i z pewnością trafią one do rolników. Na koniec swojego wystąpienia Andrzej Gross zaapelował do Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz  samorządów lokalnych o wspieranie Agencji w prowadzeniu zakrojonej na szeroką  skalę kampanii  informacyjnej n.t. nowego PROW, nad którą w  Agencji   trwają już intensywne prace.

Źródło: ARiMR

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.