Kurs według którego będą obliczane stawki tegorocznych dopłat bezpośrednich

[ hana-code-insert ] ''wniosekarimr’' is not found
Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2014 rok. W Polsce wynosi on 4,1776 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2014 r. wynosi ok. 3,5 mld euro, tj. ok. 14,6 mld złotych.
Planowane stawki poszczególnych płatności mogą wynieść:

   Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 910,87 zł/ha;

 

   płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 1 000,39 zł/ha;

 

   płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) – 351,69 zł/tonę;

 

   płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) – 4,53 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,18 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;

 

   oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 165,55 zł/tonę;

 

   oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich – 1 569,76 zł/ha;

 

   płatność cukrowa – 53,61 zł/tonę;

 

   płatność do krów – 595,30 zł/szt.;

 

   płatność do owiec – 125,32 zł/szt.;

 

  specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 556,37 zł/ha.

Obowiązujące stawki dopłat bezpośrednich za 2014 r. zostaną opublikowane w specjalnych Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na tej podstawie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie wyliczanie należnych rolnikom dopłat. Ich wypłatę ARiMR rozpocznie, zgodnie z obowiązującym prawem, od 1 grudnia 2014 r., a zakończy 30 czerwca 2015 r.

Dla przypomnienia – przyjęty kurs euro w 2013 roku.

[ hana-code-insert ] ''rdo' is not found

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.