Polska Wschodnia będzie miała swój program

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi Programu Polska Wschodnia na lata 2014-2020 informujemy, że Komisja Europejska już w maju wyraziła zgodę na dodatkowe wsparcie dla tego makroregionu w formie dedykowanego programu. Obecnie trwają negocjacje jego treści.

24 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, która przewiduje, że dla pięciu województw ? lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego – powstanie specjalny program. Ma on stanowić dodatkowe wsparcie dla tego makroregionu.  

Obecnie negocjujemy z Komisją Europejską (KE) szczegółowe zapisy Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW). W dniach 22-23 lipca br. w Brukseli odbyła się pierwsza runda tych negocjacji. Przedstawiciele KE po raz kolejny potwierdzili, że nie kwestionują dodatkowego wsparcia dla Polski Wschodniej, jakim jest PO PW. 

W latach 2014-2020 Polska Wschodnia otrzyma znacznie więcej środków unijnych niż w perspektywie 2007-2013. Tylko dla ww. województw będzie to 10,65 mld euro ? 2 mld euro z PO PW i 8,65 mld euro z regionalnych programów operacyjnych (wcześniej łącznie 7,27 mld euro). Ponadto, beneficjenci z obszaru Polski Wschodniej  będą mogli ubiegać się o wsparcie z krajowych programów operacyjnych ? Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Inteligentny Rozwój, Programu Wiedza, Edukacja Rozwój i programów Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej.

[ hana-code-insert ] ''rdo' is not found

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.