KE chce od Polski zwrotu ponad 5,5 mln euro z funduszy na rolnictwo

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
15 krajów członkowskich Unii – w tym Polska – ma zwrócić łącznie 57 milionów euro z funduszy unijnej polityki rolnej. Bruksela uznała, że środki zostały ?nienależnie wypłacone?. Warszawa ma zwrócić 5 milionów 840 tysięcy euro.

Pieniądze mają wrócić do unijnego budżetu z powodu nieprzestrzegania przez państwa członkowskie przepisów Wspólnoty lub zastosowania przez nie nieodpowiednich procedur kontroli wydatków.

To właśnie unijne kraje są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy w ramach wspólnej polityki rolnej, a Komisja czuwa nad tym, by pieniądze zostały właściwie wykorzystane. Środki, jakie ma zwrócić Polska, zostały wypłacone z funduszy na rozwój obszarów wiejskich. Jak tłumaczy Bruksela, korekta ta wynika z „braku kryteriów kwalifikacji w ramach oceny projektów„.

Najwięcej jednak Komisja domaga się od Francji. Za „niedociągnięcia dotyczące przydziału uprawnień do płatności” Paryż musi zwrócić ponad 20 milionów euro.

Źródło: IAR & ONET

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.