Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  do Lokalnych Grup Działania (LGD).

W Polsce działa 335 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania dolnośląskie 20.03.2014 08.04.2014
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Kraśnicka” lubelskie 24.02.2014 12.03.2014
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” lubuskie 03.03.2014 17.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” łódzkie 10.03.2014 24.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Dolina Pilicy” łódzkie 24.02.2014 21.03.2014
Podhalańska Lokalna Grupa Działania małopolskie 06.03.2014 20.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka” małopolskie 24.02.2014 10.03.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Perły Mazowsza” mazowieckie 26.02.2014 18.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Serce Roztocza” podkarpackie 10.03.2014 24.03.2014
Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania podkarpackie 17.03.2014 31.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Serce Roztocza” podkarpackie 10.03.2014 24.03.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem pomorskie 03.03.2014 18.03.2014
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” śląskie 11.03.2014 24.03.2014
Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9); warmińsko-mazurskie 14.02.2014 07.03.2014
Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią” wielkopolskie 11.03.2014 25.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Wielkopolska Wschodnia” wielkopolskie 12.03.2014 26.03.2014
Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wielkopolskie 10.03.2014 24.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.” wielkopolskie 10.03.2014 24.03.2014
Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader wielkopolskie 20.02.2014 07.03.2014
Środkowopomorska Grupa Działania zachodniopomorskie 28.02.2014 17.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” zachodniopomorskie 26.02.2014 12.03.2014
Stowarzyszenie Lider Wałecki zachodniopomorskie 17.02.2014 14.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza” zachodniopomorskie 30.02.2014 10.03.2014

 

Zobacz wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie wsparcia z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – otwórz

 

Wnioski o przyznanie pomocy z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” dolnośląskie 17.03.2014 31.03.2014
Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania dolnośląskie 20.03.2014 08.04.2014
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie dolnośląskie 27.03.2014 11.04.2014
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór dolnośląskie 20.03.2014 02.04.2014
Lokalna Grupa Działania Gromnik dolnośląskie 03.03.2014 17.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu dolnośląskie 24.02.2014 10.03.2014
Stowarzyszenie  „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” kujawsko-pomorskie 21.02.2014 07.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Kraśnicka” lubelskie 24.02.2014 12.03.2014
Lokalna Grupa Działania – „Ziemia Biłgorajska” lubelskie 21.02.2014 07.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Poleska Dolina Bugu” lubelskie 11.02.2014 28.02.2014
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” lubuskie 03.03.2014 17.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” łódzkie 10.03.2014 24.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Dolina Pilicy” łódzkie 24.02.2014 21.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka” małopolskie 24.02.2014 10.03.2014
Stowarzyszenie Dolina Karpia małopolskie 17.02.2014 10.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu” mazowieckie 13.03.2014 26.03.2014
Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka- Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania podkarpackie 17.03.2014 31.03.2014
Lokalna Grupa Działania Kraina Nafty podkarpackie 10.03.2014 04.04.2014
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie podkarpackie 17.03.2014 15.04.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” podkarpackie 10.03.2014 24.03.2014
Stowarzyszenie Lasowiacka Lokalna Grupa Działania podkarpackie 27.02.2014 14.03.2014
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” pomorskie 14.03.2014 27.03.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem pomorskie 03.03.2014 18.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy” pomorskie 24.02.2014 14.03.2014
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” śląskie 11.03.2014 24.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Łączy Nas Kanał Elbląski” warmińsko-mazurskie 20.02.2014 10.03.2014
Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) warmińsko-mazurskie 14.02.2014 07.03.2014
Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią” wielkopolskie 11.03.2014 25.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Wielkopolska Wschodnia” wielkopolskie 12.03.2014 26.03.2014
Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” wielkopolskie 07.03.2014 21.03.2014
Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wielkopolskie 10.03.2014 24.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.” wielkopolskie 10.03.2014 24.03.2014
Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader wielkopolskie 20.02.2014 07.03.2014
Środkowopomorska Grupa Działania zachodniopomorskie 28.02.2014 17.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” zachodniopomorskie 26.02.2014 12.03.2014
Stowarzyszenie Lider Wałecki zachodniopomorskie 17.02.2014 14.03.2014
Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza” zachodniopomorskie 30.02.2014 10.03.2014

Zobacz wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie wsparcia z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – otwórz

[ hana-code-insert ] ''rdo' is not found

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.