ARiMR przystąpiła do naliczania wysokości dopłat bezpośrednich za 2013 rok

[ hana-code-insert ] ''wniosekarimr’' is not found
Opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby w sprawie stawek płatności bezpośrednich za 2013 rok. Wynika z nich, że jednolita płatność obszarowa (JPO) będzie wyższa o blisko 100 zł na hektar, niż ta obowiązująca w zeszłym roku. Płatność JPO przysługuje każdemu rolnikowi, który gospodaruje na co najmniej 1 hektarze gruntów i utrzymuje go w dobrej kulturze rolnej. W Polsce jednolitą płatnością obszarową jest objętych ponad 14 milionów hektarów. Teraz ARiMR nalicza wysokości rodzajów płatności bezpośrednich przysługujących poszczególnym rolnikom. Wypłata tegorocznych dopłat rozpocznie się 2 grudnia 2013 r. i zakończy się 30 czerwca 2014 r.

Wysokość stawek płatności za dany rok w Polsce uzależniona jest od kurs euro do złotówki, który obowiązuje w  Europejskim Banku Centralnym na dzień 30 września. W tym roku kurs ten wynosi 4,2288 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest wyższy o 0,125 zł niż w ubiegłym roku (wtedy wynosił 4,1038 zł za euro), czyli jest korzystniejszy dla rolników. Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2013 r. wynosi ok. 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld złoty.

Stawki płatności bezpośrednich za 2013 rok wynikające z rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Rodzaj Płatności Stawka płatności
Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 830,30 zł/ha
Płatność uzupełniająca do powierzchni grupy upraw podstawowych (UPO) 139,39 /ha
Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) 238,93 zł/ha
Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok 1 263,50 zł/ha
Płatność niezwiązana do tytoniu – tytoń Virginia 5,75 zł/kg
Płatność niezwiązana do tytoniu – tytoń pozostały 4,02 zł/kg
Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych 719,43 zł/ha
Wsparcie specjalne – płatność do krów 602,60 zł/szt.
Wsparcie specjalne – płatność do owiec 126,86 zł/szt.
Oddzielna płatność z tytułu cukru 54,10 zł/tonę
Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) 167,44 zł/tonę

Stawki te wynikają z:

  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1334),
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1335),
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1336),
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1337),
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1338),
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1360),
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1361).
[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.