Kiedy wystąpić po okresową emeryturę rolniczą

[ hana-code-insert ] ''arimr’' is not found
Wielu rolników, którzy otrzymują z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2004 – 2006 i PROW 2007 – 2013 „Renty strukturalne”, zastanawia się co będzie po osiągnięciu przez nich 65 roku życia. Część z nich martwi się, że może wówczas pozostać bez środków do życia, ponieważ nie będą im przysługiwały unijne renty, a nie nabędą jeszcze praw do rolniczych emerytur wypłacanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). W takiej sytuacji mogą znaleźć się mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1947 r., którym renta strukturalna została przyznana na okres krótszy niż do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego ustawą o emeryturach i rentach obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. Aby zapewnić sobie w „okresie przejściowym” źródło utrzymania muszą oni złożyć do KRUS wniosek o przyznanie okresowej emerytury rolniczej. Wysokość tego świadczenia jest taka sama jak emerytury podstawowej określonej w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników i jest ona wypłacana do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego przez rolnika.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania okresowej emerytury rolniczej można uzyskać w terenowych placówkach KRUS.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 r., poz. 637)

[ hana-code-insert ] ''rdo' is not found

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.