Polska odwoła się od decyzji Komisji Europejskiej

[ hana-code-insert ] ''prow’' is not found
Komisja Europejska podała dziś informację, że wyłączy z finansowania Unii Europejskiej część wydatków poniesionych przez Polskę na wspieranie gospodarstw niskotowarowych realizowanych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006.

Polska odwoła się od decyzji wykonawczej Komisji do Sądu Unii Europejskiej.

Z działania PROW 2004 ? 2006 pt. ?Wspieranie gospodarstw niskotowarowych? udzielane były dotacje dla gospodarstw rolnych o wielkości ekonomicznej od 2 do 4 ESU* przez okres nie dłuższy niż 5 lat, corocznie w równowartości 1 250 EUR.

Warunkiem udzielania dotacji była realizacja biznes planów, wykazujących przyszłą rentowność gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rolnika ubiegającego się o dotację.

Wyłączenie kwoty 79,9 mln EUR spowodowane jest zatwierdzaniem zdaniem Komisji Europejskiej ?mało ambitnych biznes planów?.

Polska odwoła się od decyzji wykonawczej Komisji do Sądu Unii Europejskiej.

*ESU (ang. European Size Unit) ? Europejska Jednostka Wielkości ? wyraża się za jej pomocą wielkość (siłę) ekonomiczną gospodarstw rolnych, czyli ich dochodowość, 1 ESU = 1200 EUR.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.