Lista określająca kolejność przysługiwania pomocy rolnikom z woj. Podkarpackiego w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”

[ hana-code-insert ] ''arimr’' is not found
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” został przeprowadzony przez ARiMR w woj. Podkarpackim od 2 do 29 października 2012 r. W tym czasie do Oddziału Regionalnego ARiMR w tym regionie, rolnicy złożyli 1107 wniosków, w których ubiegają się o przyznanie 154,4 mln zł wsparcia. Agencja na podstawie informacji zawartych we wnioskach przygotowała listę określającą kolejność przysługiwania pomocy w tym naborze. Przy ustalaniu kolejności brane były pod uwagę generalnie trzy aspekty – wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU, to czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto w gospodarstwie, a także kwestia tego, czy wniosek był składanych indywidualnie czy na operację realizowana w ramach tzw. wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń.

Zgodnie z przepisami, ARiMR miała na opublikowani takiej listy 40 dni od zakończenia naboru, a została ona podana do publicznej wiadomości 4 grudnia 2012 r. czyli przed upływem ostatecznego terminu.

Na opublikowanej liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy, zaznaczono kolorem te wnioski, które mieszczą w limicie środków finansowych dostępnych w tym naborze. Pozostałe wnioski, przekraczają tę pulę, a pomoc może być im przyznana jedynie wtedy, gdy zostaną one pozytywnie zweryfikowane oraz inwestycje zawarte we wnioskach zajmujących wyższą pozycję na liście rankingowej nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego.

Komunikat o opublikowaniu w dniu 4 grudnia 2012 roku informacji o kolejności przysługiwania pomocy dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013 w okresie składania wniosków od dnia 2 października 2012r. do 29 października 2012r. na operacje realizowane w województwie podkarpackim.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie 2 października – 29 października 2012r. nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, na operacje realizowane w województwie podkarpackim.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 193, poz. 1397, z późn. zm.). Aktualizacja ww. informacji dokonywana będzie cyklicznie co dziesięć dni, do momentu, gdy kolejność wniosków na liście nie będzie się już zmieniać, tj. do czasu wydania rozstrzygnięć w sprawie przyznania pomocy w odniesieniu do wszystkich wniosków złożonych w ramach przeprowadzonego naboru.

Na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy zaznaczono kolorem wnioski o przyznanie pomocy, złożone w ww. terminie, których zapotrzebowanie nie przekracza dostępnego limitu środków. W związku z powyższym pozostałym wnioskodawcom, których Wnioski zawierają zapotrzebowanie przekraczające dostępną pulę środków finansowych, pomoc na realizację operacji zostanie przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane oraz  operacje, zajmujące wyższą pozycję na liście rankingowej nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego.

W celu odnalezienia konkretnego Wnioskodawcy na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy finansowej na operacje w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otworzenie listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie  nazwiska lub nazwy Wnioskodawcy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlone zostanie nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy oraz numer określający miejsce na liście odzwierciedlającej kolejność  przysługiwania pomocy.

Otwórz listę

[ hana-code-insert ] ''rdo' is not found

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.