Rozwój infrastruktury kultury

[ hana-code-insert ] ''zotwki’' is not found
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do składania wniosków w ramach Programów Ministra na rok 2013. Jednym z nich jest Rozwój infrastruktury kultury skierowany do podmiotów prowadzących działalność kulturalną, szkół i uczelni artystycznych oraz domów kultury. Wsparcie będzie przyznawane m.in. na :

  • roboty budowlane i remonty
  • wyposażenie pracowni specjalistycznych
  • urządzenia biurowe i meble
  • sprzęt komputerowy i oprogramowanie
  • środki transportu służące działalności edukacyjnej i kulturalnej

Zostaną przeprowadzone dwa nabory, w których zostanie rozdysponowanych 50 mln zł. W ramach bieżącego konkursu wnioski można składać do dnia 30 listopada 2012 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mkidn.gov.pl

Źródło: MKiDN

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.