500 mln zł na innowacje w wydobyciu łupków

[ hana-code-insert ] ''zotwki’' is not found
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nowy program wspierający naukowców, którzy podejmą współpracę z przedsiębiorcami.Realizacją nowego programu ma zajmować się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Celem przedsięwzięcia jest zainicjowanie trwałej współpracy pomiędzy polskimi naukowcami, a przedsiębiorstwami w zakresie nowych metod wydobycia gazu łupkowego w Polsce. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać konsorcja naukowe, w których skład wejdą także firmy. Projekty będą mogły być realizowane przez 36 miesięcy, a ich wartość powinna mieścić się w przedziale od 3 do 200 mln zł.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prace badawcze nad eksploatacją gazu łupkowego przeznaczy 500 mln zł. Drugie tyle mają przekazać przedsiębiorcy zainteresowanie wykorzystaniem efektów prac naukowców.

Pierwsze ogłoszenie naboru wniosków w nowym programie planowane jest na koniec lipca 2012 r.

Źródło: MNISW

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.