Dotacje z UE m.in. na usuwanie chwastów i sadzenie nowych gatunków drzew

[ hana-code-insert ] ''wierzbaenerg’' is not found
Zarząd województwa dolnośląskiego ogłosił konkurs na projekty związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Można się ubiegać np. o pieniądze na zwalczanie chwastów, odtwarzanie korytarzy ekologicznych czy wzbogacanie lasów o nowe gatunki drzew.

Wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej można składać do 24 maja br. Do podziału jest 6 mln zł. Jeden projekt może otrzymać od 50 tys. zł do 400 tys. zł; dofinansowanie może sięgnąć 85 proc. wartości kosztów.

Jak powiedziała PAP Anna Czujko z biura prasowego Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, we Wrocławiu co pewien czas media alarmują o inwazji groźnej dla zdrowia rośliny, której sok powoduje oparzenia skóry. „Chodzi o barszcz Sosnowskiego – chwast pochodzący z terenów dawnego ZSRR (…). W Polsce gatunek ten jest zwalczany, zwłaszcza na terenach chronionych i w pobliżu miejsc zamieszkanych. Teraz w zwalczaniu chwastu mogą pomóc pieniądze z UE” – mówiła.

 W konkursie projekty mogą składać m.in. organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, a także Lasy Państwowe.

„Możliwości jest wiele, nie tylko walka z uciążliwymi chwastami. Chodzi przede wszystkim o ochronę różnorodności przyrodniczej. Wsparciem może być objęta np. ochrona miejsc zimowania nietoperzy, wzbogacanie lasów o nowe gatunki drzew (istotne w przypadku leśnych monokultur, bardziej podatnych na choroby i szkodniki), tworzenie nowych, zastępczych siedlisk dla zwierząt i roślin chronionych, których dotychczasowe siedliska są zagrożone przez uprawy rolnicze i rozwój miast” – wyjaśniła Czujko.

Dofinansowanie mogą otrzymać również projekty dotyczące odtwarzania korytarzy ekologicznych między obszarami Natura 2000. Czujko powiedziała, że chodzi np. o szpalery drzew i krzewów, pasy roślinności wzdłuż rzek i dróg, cieki wodne czy miedze dzielące pola uprawne.

„Po pierwsze, umożliwiają one zwierzętom bezpieczne przemieszczanie się. Po drugie, przywracają właściwy kształt lokalnym ekosystemom i krajobrazom, zmienionym przez sąsiedztwo człowieka” – dodała Czujko.

[ hana-code-insert ] ''rdo' is not found
& PAP

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

2
Dodaj komentarz

0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.