Więcej energii ze źródeł odnawialnych dzięki Programowi Infrastruktura i Środowisko

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
W ubiegłym tygodniu podpisano dwie kolejne umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, Programu Infrastruktura i Środowisko. 22 lutego 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. ?Budowa dwudziestu jeden elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 42 MW w gminie Legnickie Pole?. Inwestycja o całkowitym koszcie realizacji niemal 308 mln zł otrzyma ponad 22 mln dofinansowania z Funduszu Spójności.

23 lutego 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy Wiatrowej w Gminie Głuchów Etap I ? 20MW”. Przedsięwzięcie o wartości niemal 146 mln zł otrzyma ponad 22 mln zł dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.

Oba projekty realizowane są w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

 

Dodaj komentarz

1 Komentarz do "Więcej energii ze źródeł odnawialnych dzięki Programowi Infrastruktura i Środowisko"