ARiMR ustaliła kolejność w jakiej przysługiwała będzie pomocy mikroprzedsiębiorcom, którzy chcą tworzyć nowe miejsca pracy na wsi

[ hana-code-insert ] ''prow’' is not found
7 października 2011 r. ARiMR zakończyła tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Na takie wsparcie Agencja przeznaczyła w 2011 roku ponad 2,5 miliarda zł. W trakcie naboru, który rozpoczął się 26 września, swoje wnioski złożyło bezpośrednio w ARiMR lub wysłało je pocztą, ponad 15,7 tys. osób zainteresowanych taką pomocą, a łączna kwota wsparcia o jakie się ubiegają wynosi ponad 3,2 mld zł.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” ARiMR zaczekała 30 dni od zakończenia naboru, aż dotrą wszystkie wnioski o pomoc wysłane przez mikroprzedsiębiorców pocztą. Dopiero po tym terminie, ale nie później niż 40 dni od zakończenia przyjmowania wniosków, można było sporządzić kompletne listy ustalającą kolejność przysługiwania pomocy w tym działaniu we wszystkich województwach. Listy takie została opublikowane 10 listopada na portalu internetowym ARiMR.

Na listach ustalających kolejność przysługiwania pomocy zaznaczono kolorem wnioski o przyznanie pomocy, których zapotrzebowanie nie przekracza dostępnego limitu określonego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (Dz. U. Nr 48 poz. 388 z późn. zm.). Pozostałym osobom, których wnioski zawierają zapotrzebowanie przekraczające dostępną pulę środków finansowych, pomoc na realizację operacji zostanie przyznana pod warunkiem, że wnioski, zajmujące wyższą pozycję na liście, nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego dla danego województwa.

O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, decydowała liczba punktów, które zostały przyznane na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW. Preferowane były operacje z regionów uboższych, borykających się z dużym bezrobociem, a także te, które doprowadzą do powstania jak największej liczby nowych miejsc pracy.

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007 – 2013 w okresie składania wniosków 26 września – 7 października 2011 r. – otwórz

[ hana-code-insert ] ''rdo' is not found

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.