Stawki dopłat bezpośrednich za 2010 rok

wykaz rolników, dopłaty 2010, arimr Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs według wymiany złotego, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2010 rok.  Bank określił kurs w wysokości 3,9847 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach, których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest nieco mniej korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 4,2 zł za euro. Suma tegorocznych wypłat dopłat bezpośrednich będzie jednak wyższa niż ubiegłorocznych bo zgodnie z porozumieniem akcesyjnym wzrośnie ona o 10% i po raz pierwszy dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników osiągną poziom 100% wysokości dopłat obowiązujących w państwach tzw. starej 15 UE. Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2010 r. wynosi około 3,2 miliardy euro tj. prawie 13 miliardów złotych, przy czym 70% tej kwoty rolnicy otrzymają z budżetu UE a pozostałe 30% sfinansowane zostanie z budżetu krajowego.

Poniżej tabela pokazująca poziom płatności bezpośrednich w Polsce w stosunku do tzw. krajów starej 15 Unii Europejskiej od momentu wstąpienia naszego kraju do wspólnoty.

W tym roku rolnicy złożyli w biurach powiatowych ARiMR ponad 1,37 mln wniosków o przyznanie  płatności bezpośrednich.

Obowiązujące stawki dopłat bezpośrednich za 2010 r. zostaną opublikowane w Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szacowane przez ARiMR  „na roboczo” stawki tych płatności przedstawiają się następująco:

  • jednolita płatność obszarowa (JPO) – 562,08 zł;
  • uzupełniająca płatność podstawowa – do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin – 327,26 zł;
  • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 1 420,07 zł;
  • płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 439,03 zł;
  • oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 157,16 zł;
  • przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 1 593,88 zł;
  • płatność cukrowa – 50,45 zł;
  • płatność do krów – 346,43 zł;
  • płatność do owiec – 105,91 zł;
  • specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 207,28 zł.

ARiMR, zgodnie z przepisami, zacznie wypłatę płatności bezpośrednich od 1 grudnia 2010 r. W pierwszej kolejności płatności bezpośrednie zostaną przekazane rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte klęską powodzi.

Wcześniej, bo już od 18 października br. ARiMR rozpocznie wypłacanie rolnikom pieniędzy z tytułu prowadzenia działalności na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (dopłaty ONW) za 2010 r. Wnioski o przyznanie takich płatności, finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, złożyło w tym roku w Agencji ponad 700 tys. rolników. Proces weryfikacji tych dokumentów przebiega w ARiMR bardzo sprawnie, o czym świadczy to, że już blisko 240 tys. rolników otrzymało decyzje o przyznaniu dopłat ONW.

Także te płatności trafią w pierwszej kolejności do tych rolników, których  gospodarstwa, ucierpiały w trakcie tegorocznych klęsk żywiołowych.

Na realizację wsparcia z tytułu prowadzenia działalności na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) za 2010 r. ARiMR przeznaczy łącznie około 1,3 miliarda zł. Agencja planuje, że do końca 2010 roku, zostanie wypłaconych 85% środków, a na konta bankowe beneficjentów zostanie przekazane około 1,1 miliarda zł. Będzie to zdecydowanie najszybsze tempo realizacji tych płatności w historii ARiMR.

Źródło: ARiMR

4337
Dodaj komentarz

0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.