Będą pieniądze na gospodarstwa niskotowarowe i renty strukturalne (szczegóły)

Komunikat po posiedzeniu Komitetu Doradczego Komisji Europejskiej ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach 23-24 listopada 2009 roku. W dniach 23-24 listopada 2009 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Doradczego Komisji Europejskiej ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na posiedzeniu opiniowane były dwie wnioskowane przez Polskę zmiany do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
1) Realokacja środków finansowych na działania: ?Renty strukturalne? i ?Wspieranie gospodarstw niskotowarowych?
2) Podział dodatkowych środków finansowych (blisko 169 mln euro), przyznanych Polsce w ramach pakietu Europejskiego Planu Odbudowy Gospodarczej (European Economy Recovery Plan – EERP).

Komitet pozytywnie zaopiniował wnioskowane przez Polskę zmiany PROW 2007-2013.
W wyniku podjętej uchwały pozytywnie opiniującej zwiększy się o 362 mln euro budżet działania ?Renty strukturalne? oraz o 150 mln euro budżet działania ?Wspieranie gospodarstw niskotowarowych?. Kwoty te zostaną przesunięte z innych działań Programu. Dzięki tej zmianie możliwe będzie pełne sfinansowanie zobowiązań zaciągniętych w ramach w/w działań w latach 2004-2006, jak również uruchomienie dodatkowego naboru w działaniu ?Renty strukturalne?.
Dodatkowe środki przyznane Polsce w ramach EERP, które zasilą cześć unijną budżetu PROW 2007-2013, zostaną przeznaczone na:
1) projekty z zakresu restrukturyzacji sektora produkcji mleka (ponad 62 mln euro),
2) inwestycje z zakresu budowy infrastruktury szerokopasmowego internetu na wsi (blisko 60 mln euro),
3) realizację projektów z zakresu małej retencji wód (ponad 33 mln euro),
4) Programy rolnośrodowiskowe (10 mln euro),
5) inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii (blisko 4 mln euro).

Pozytywna opinia Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich jest podstawą dla Komisji Europejskiej do podjęcia decyzji o akceptacji zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przewiduje się, że KE podejmie decyzję do końca br. Wydana przez Komisję decyzja będzie stanowiła podstawę do zakończenia, toczących się obecnie, prac legislacyjnych nad nowelizacją dwóch rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ?Renty strukturalne? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz rozporządzenia w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007?2013.

Jak wynika z powyższego tekstu będą zagwarantowane środki tylko na dokończenie wypłat niskotowarówek z lat 2004-2006. Nic nie zapowiada, że będą następne nabory dla nowych, potencjalnych wnioskodawców.  Pozostaje nam natomiast oczekiwać ogłoszenia terminu naboru wniosków na renty strukturalne.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pliki do pobrania:

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA ?RENTY STRUKTURALNE? OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 ? 2013 – POBIERZ PLIK (.PDF 117 KB)

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PODZIAŁU ŚRODKÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 ? 2013 – Wersja projektu rozporządzenia z dnia 24.11.2009 r.
POBIERZ PLIK (.PDF 91 KB)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.