ARIMR będzie miała akredytacje na wszystkie działania PROW 2007?2013

stawki dopłat w 2009 roku onw Zespół akredytacyjny, pozytywnie ocenił stan przygotowań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do pełnienia funkcji agencji płatniczej dla kilku ostatnich działań finansowanych z PROW 2007-2013. Wyrazem tego jest zarekomendowanie Ministrowi Finansów, Jackowi Rostowskiemu, przyznania pełnej akredytacji dla ARiMR jako agencji płatniczej dla tych działań. Chodzi o działania wspierające ?Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenia instrumentów zapobiegawczych? i ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju?, a także wypełnianie wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego, na które do tej pory ARiMR nie miała akredytacji oraz ?Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów? i ?Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności?, gdzie dotychczas Agencja miała częściową akredytację pozwalającą na przyjmowanie wniosków o pomoc, ale nie mogła podpisywać umów i wypłacać pieniędzy. Rekomendacja przedstawiona przez zespół specjalistów Ministrowi Finansów, potwierdza, że ARiMR spełnia we wszystkich istotnych aspektach kryteria akredytacyjne  i  może w pełni obsługiwać wszystkie działania z PROW 2007 ? 2013, jakie jej powierzono do wdrażania,  począwszy od przyjmowania wniosków o pomoc, poprzez podpisywanie umów czy wydawanie decyzji, wypłatę wsparcia, a skończywszy na rozliczaniu przyznanej pomocy.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.