Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Prezesa ARiMR

  Minister Rolnictwa Marek Sawicki na konferencji prasowej w siedzibie resortu przedstawił realizację wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej i pochwalił Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za jej obecną prace. Minister poinformował o wprowadzeniu przez UE, na jego wniosek, ceł na zboża importowane spoza jej obszaru w wysokości 93 euro od tony, o rozważaniu (także na jego wniosek) dopłat do eksportu wyrobów mlecznych poza obszar Unii, o prawdopodobnym zwiększeniu do 2013 roku o 5% kwoty mlecznej dla wszystkich jej państw w tym Polski i o jego propozycji by Komisja Europejska zwiększyła pomoc dla rolnictwa z 12 nowych państwach Unii wykorzystując na ten cel środki z rezerwy oraz z programów z których zrezygnowano.

Zapowiedział też, że wszystko wskazuje na to, iż po 2013 roku zostanie uproszczony system dopłat bezpośrednich tak by zamiast kilkudziesięciostronicowego dokumentu rolnik wypełniał dwie strony. Przechodząc do działania ARiMR minister Marek Sawicki podkreślił, ze Agencja ma za sobą etap nadrabiania zapóźnień we wprowadzaniu w życie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 i jak nigdy w swojej historii jest już też w pełni gotowa do dokonania wypłat 9,3 mld zł dopłat bezpośrednich za bieżący rok. Jak zauważył dzięki wytężonej pracy ARiMR w ostatnich miesiącach jego resort będzie miał najwyższy wskaźnik wykorzystania funduszy Unijnych. Podziękował przy tym pracownikom Agencji za pracę na dwie zmiany i w dni wolne, która przyniosła tak dobre rezultaty. Prezes ARiMR Dariusz Wojtasik mówiąc o sytuacji w Agencji poinformował o otrzymaniu przez nią stałej akredytacji na obsługę PROW 2007-13 (do tej pory była tymczasowa) i 10 pełnych akredytacji na poszczególne działania. Powiedział też, że w ciągu dwóch tygodni zostaną podpisane z samorządami porozumienia na obsługę tzw. Zadań delegowanych. Jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie za ten rok, to jak zaznaczył jeszcze w grudniu otrzyma je 850 tysięcy rolników. W tej chwili już zostało zweryfikowanych 88% złożonych wniosków. W pierwszej kolejności pieniądze mają trafić do rolników z 89 powiatów dotkniętych klęską suszy. Bardzo dobrze też wygląda sprawa rozpatrywania wniosków na modernizację gospodarstw rolnych, które długo czekały na to, gdyż zostały przyjęte, w zeszłym roku przez Agencje w dramatycznych warunkach kampanii wyborczej, mimo nieprzygotowanych procedur i braku akredytacji na ich rozpatrywanie. Po otrzymaniu dwa miesiące temu takiej akredytacji już 90% z nich przeszło ten etap a w poniedziałek rozpoczną się pierwsze wypłaty dla rolników. Za dwa tygodnie rozpoczną się natomiast pierwsze płatności dla 818 wnioskodawców o dotacje dla branży przetwórstwa spożywczego. Kończy się też praca nad wnioskami o pomoc finansowa w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. W sumie w tym roku poprzez ARiMR sektor rolno-spożywczy już otrzymał zastrzyk finansowy w wysokości 15 miliardów złotych a do końca roku dojdzie do tego kolejne 5 miliardów złotych.

Źródło: ARiMR

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.