Rusza działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił, że od 9 listopada rolnicy mogą składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o pomoc finansową w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013.

Na ten rok Agencja powinna przyjąć około 20 tys. wniosków. Oddziały Regionalne ARiMR będą 9 listopada pracowały do godziny 22, a jeżeli będzie taka potrzeba to nawet dłużej. Środki finansowe w kwocie 360 mln euro zostały podzielone na poszczególne województwa. Agencja zakończy przyjmowanie wniosków od rolników na modernizacje gospodarstw rolnych w momencie, kiedy spodziewana wysokość dofinansowania inwestycji w danym regionie osiągnie 120% przewidzianej koperty finansowej.

Uproszczono procedury i w pierwszym etapie rolnicy, którzy będą ubiegali się o dofinansowanie inwestycji muszą złożyć wypełniony wniosek oraz cztery podstawowe załączniki: kopię dowodu tożsamości, plan rozwoju gospodarstwa, wyliczoną wielkość ekonomiczną gospodarstwa oraz wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego (jeżeli takiego numer rolnik nie ma). Agencja uzyskała akredytację do nowych działań inwestycyjnych.

 

Wniosek oraz informacje o warunkach ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl

Informacje o działaniu znajdują się też na tej stronie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.